czarnków.INFO
czarnków.INFO Czarnkow.INFO   |   Czarnkowskie Strony WWW   |   Czarnkow.pl
czarnków.INFO
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (067) 255-26-51, fax. (067) 255-25-28
 
Imprezy 2001
Oferta KULTURALNA
Kino ŚWIATOWID
Nadnoteckie ECHA
Dyskusyjny Klub Filmowy
Biblioteka
Muzeum
Grupy przy MCK
Sekcja rowerowa
Atrakcje
Nasz E-Mail

Archiwum
 
Nadnoteckie ECHA

TYGODNIK POWIATOWY

Wydawca:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie,
ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków,
tel. (67) 255 26 51, e-mail: mck@hot.pl

Adres Redakcji:
ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków,
tel. (67) 255 25 42, fax. (67) 255-25-28,
e-mail: NadnoteckieEcha@poczta.onet.pl

Redagują:
Redaktor Naczelny - Jan Pertek
Zastępca Redaktora Naczelnego - Marek Ambicki
Sekretarz Redakcji - Ilona Koźma-Kurkiewicz
Operator DTP - Marcin Małecki

Współpracują:
Z. Barnaś, D. Czarnecki, M. Niedźwiecki, H. Gurda, G. Halicka, P. Keil, S. Łapawa, P. Zajda

Projekt graficzny i opracowanie komputerowe - Marcin Małecki
Druk - Polskapresse sp. z o. o., Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz opatrywania ich tytułem. Tekstów nie zamówionych i listów nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Numer postanowienia I. Ns. Rej. Pr. 56/90 z dnia 03.12.1990.W poprzednim numerze:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O serwisie  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  RODO - obowiązek informacyjny
Wydawca i redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 2651, fax. 67 255 2528, mck@hot.pl
Redaktor naczelny: Jan Pertek, bieżąca aktualizacja treści: Marcin Małecki, Czarnków 2005-2017